Categorie defect

Deze omschrijving geeft op hoofdlijnen aan bij welk onderdeel van het voertuig problemen zijn geconstateerd.