Meer informatie op internet

Hier vindt u (indien aan de RDW doorgegeven) de website van producent of distributeur met meer informatie over de terugroepactie. De RDW kan u verder geen informatie verstrekken over de terugroepactie.